Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE

Povinně zveřejňované informace a dokumenty ke stažení

 

Název 
Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE


17747287

Bankovní spojení
123-9284290257/0100

Důvod a způsob založení 
Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o životní prostředí.

Adresa
Sídlo:
Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE 
Hutní osada 14
664 84 Zastávka

Kancelář:
Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE
Zastávecká 1030
665 01 Rosice

Kontaktní spojení:
Poštovní adresa:
Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE
Hutní osada 14
664 84 Zastávka

Telefonní spojení:
Mobil: 721 615 645

Elektronická komunikace
Email: dso@kts-ekologie.cz
Datová schránka: 7iqea7c
Webové stránky: www.kts-ekologie.cz

Organizační struktura

  • členská schůze,
  • předsednictvo,
  • předseda, dva místopředsedové,
  • kontrolní komise,
  • tajemník