Elektromobil pro KTS EKOLOGIE s.r.o.

Cílem projektu je nákup elektromobilu pro společnost KTS EKOLOGIE s.r.o. Elektromobil nevypouští výfukové plyny, tudíž se do ovzduší neuvolňují toxické sloučeniny. Využití obnovitelného zdroje energie je přínosem pro zlepšování kvality životního prostředí, konkrétně zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.

Období realizace srpen 2023 – září 2023.

Image
Elektromobil pro KTS EKOLOGIE s.r.o.
Image
Financováno Unií