Předběžná studie proveditelnosti automatizovaného zařízení pro komplexní zpracování druhotných surovin z komunálních odpadů

Projekt: Předběžná studie proveditelnosti automatizovaného zařízení pro komplexní zpracování druhotných surovin z komunálních odpadů

Cílem projektu bylo posouzení ekonomické proveditelnosti komplexního zařízení na zpracování plastového, popřípadě papírového odpadu z území Jihomoravského kraje. Stanovení investičních a provozních nákladů a rámcový popis technologií a jejich nároků na stanoviště – plocha území, rozloha a výška staveb, dopravní zatížení komunikací, nároky na energie, rezultující odpady.

Projekt, na který firma KTS EKOLOGIE získala finance z dotace Jihomoravského kraje, byl realizován v plánované době během roku 2020. K naplnění cíle projektu došlo v celkové míře. Externí firma vypracovala danou studii proveditelnosti v plném rozsahu.  Dalším krokem, který ze studie vyplývá, je intenzivní zahájení jednání se zainteresovanými stranami o vytvoření stabilního lokálního trhu s plastovým a papírovým odpadem na území Jihomoravského kraje.

Image
Jihomoravský kraj