Technologie zkapacitnění dotřiďovací linky KTS EKOLOGIE s.r.o.

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí může KTS Ekologie zmodernizovat třídící linku odpadů. Instalací nového velkokapacitního automatického lisu se optimalizuje logistika a další nakládání s materiálově využitelnými odpady.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému dotřídění materiálově využitelných odpadů.

Image
EU Fond soudržnosti
Image
Statní Fond Životního prostředí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.