Ekologické poradenství a vzdělávání

V posledních letech v rámci zavádění principů trvalé udržitelnosti se zvyšuje zájem o množství produkce odpadů a následné zacházení s nimi. Legislativa v tomto ohledu nabývá na objemu a požadavky na firmy i obce se zpřísňují. Našim cílem je poskytnout našim zákazníkům odbornou pomoc v oblasti nakládání s odpady. Zároveň se rádi dělíme o naše zkušenosti, a tak pořádáme exkurze do našich zařízení.

Nabízíme:

  • Konzultace a poradenství, návrhy řešení.
  • Zpracování dokumentace pro provozování zařízení k nakládání s odpady.
  • Příprava provozních řádů.
  • Odborný dohled při projektování sběrných dvorů.
  • Exkurze pro děti i dospělé v našich kompostárnách a sběrných dvorech.
  • Besedy na obcích o systémech svozu apod.
     
Image
Tříděný plast