Nakládání s nebezpečným odpadem

Nebezpečný odpad je takový, který má některou z nebezpečných vlastností jako je žíravost, výbušnost, hořlavost, toxicita a další. Jedná se např. o vyjetý motorový olej nebo olejové filtry, znečištěné hadry, plechovky od barev, zbytky kyselin, zásad nebo jiných chemikálií, odpadní ředidla a barvy či zdravotnický odpad.

Mezi nebezpečný odpad patří také vyřazené elektrické spotřebiče a zářivky, ty jsou ale přebírány v rámci zpětného odběru a nejsou tedy odpadem. Pro naše klienty zajišťujeme i služby zpětného odběru.

Naše společnost je schopná pro Vás zajistit mobilní svoz speciálními svozovými prostředky dle Vašich požadavků. Poskytujeme tyto služby jak pro obce, tak pro podnikatele. Pro cenovou nabídku můžete kontaktovat Miroslav Dvořáček.