Jedlé oleje a tuky

Jedlým tukem a olejem se myslí odpad, který vznikne především po smažení ať už doma, nebo v restauracích či jídelnách. Cílem sběru jedlých olejů a tuků je jejich druhotné využití na další, hodnotné komodity. Používají se například jako surovina k výrobě ekopaliv, přísada do paliv nebo v bioplynových stanicích jako vstupní surovina k výrobě elektrické energie atd. Od roku 2020 jsou obce povinny zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování tohoto druhu odpadu, stejně jako třeba plastu, papíru a dalších tříděných složek. Jedním z hlavních důvodů byl fakt, že občané a stravovací zařízení oleje a tuky často vylévali do kanalizace. Kde se ztuhlý tuk hromadil na stěnách, zachytával další nečistoty a působil komplikace. Jedlé tuky a oleje mohou občané odevzdat ve sběrném dvoře, při mobilních svozech nebo do nádob rozmístěných po obci Ty jsou většinou zeleno nebo černo oražové, ale barva může být i jiná, proto je třeba číst popel na nádobě. V některých sběrných místech se oleje přelévají přímo do speciálních kanystrů.

Všechny nádoby s odpadním olejem musejí být před vhozením do popelnice řádně uzavřeny tak, aby se jejich obsah nemohl vylít.

Co patří do nádob na jedlé oleje a tuky?

  • Zbytky rostlinného oleje 
  • Použitý olej ze smažení či fritovacích hrnců 
  • Ztužené jedlé tuky

Co nepatří do nádob na jedlé oleje a tuky?

  • Motorový olej 
  • Technické oleje, maziva a kapaliny