Směsný komunální odpad

Pokud opravdu poctivě a správně vytřídíte ze svého odpadu vše zbyde Vám směsný komunální odpad, pro který se také používá zkratka SKO. Tento odpad je tvořen zbytky, které z různých důvodů nelze dále recyklovat. Existují dvě možnosti, jak s ním naložit. První z nich, ta méně ekologická, je uložení na skládku. Odpad se zde v podstatě ukládá do země, udusává se a rozhrnuje kompaktorem a zasypává se zeminou. Po naplnění kapacity skládky dojde k jejímu uzavření a zakonzervování. Další možností, jak se směsného komunálního odpadu zbavit je jeho likvidace ve spalovně, respektive v zařízení na energetické využívání odpadu. Jak už název napovídá, odpad se použije jako palivo a získaná tepelná energie se využívá na výrobu páry a elektřiny.

Směsný komunální odpad se tradičně odkládá do černých nebo pozinkovaných nádob.

Co patří do směsného komunálního odpadu?

  • Sáčky z vysavače
  • Smetky
  • Popel
  • Plíny a hygienické potřeby
  • Čistící houby a utěrky
  • Keramika a porcelán
  • Silně znečištěné a mastné obaly

Co patří nepatří do směsného komunálního odpadu?

  • Vše, co se dá vytřídit jinam!
Image
Směsná komunílní odpad