Stavební odpad

Stavební a demoliční odpady vznikají při různých stavebních činnostech, výstavně, údržbě a rekonstrukci staveb, při stavebních úpravách nebo při odstraňování staveb. Jedná se o téměř vše, co se při stavebních pracích nahromadí a není potřebné. Tento odpad lze recyklovat nebo znovu použít, je významným zdrojem druhotných surovin.

Tento druh odpadu lze odvézt do sběrného dvora, nicméně je třeba si zjistit jeho konkrétní pravidla. Množství dovezeného odpadu zdarma bývá na jednoho občana omezeno nebo je stavební odpad nějakým způsobem zpoplatněn. Další možností je přistavení velkoobjemového kontejneru přímo ke stavbě. Co do něj můžete vhodit je vždy třeba ověřit u konkrétní firmy.

Co patří mezi stavební odpady?

 • Cihly, tvárnice
 • Beton
 • Dlaždice, obklady
 • Porcelán, keramika
 • Zbytky cementu, písku a dalších stavebních hmot
 • Kamenivo
 • Sádrokarton, sádra

Co nepatří mezi stavební odpady?

 • Azbest a dehet
 • Tér a térový papír
 • Kanadská šindel
 • Kabely adráty
 • Dřevo, papír, plast
 • Izolace
 • Skelná vata
 • Fólie 
 • Lepidla