Nápojový karton

Nápojové kartony, také označovány jako tetrapaky, se skládají z kartonu, PE fólie a hliníku. Pomocí speciálního technického postupu jsou jednotlivé vrstvy odděleny a využívají se jako druhotná surovina k dalšímu zpracování. Z části se tento vytříděný odpad zpracovává na nábytkové desky nebo slouží k výrobě stavebních desek.

Nápojový karton je možné dávat jak do kontejnerů přímo na to určených – černé s oranžovým víkem, tak do žlutých kontejnerů a popelnic na plast. Ty jsou pak vytříděny na třídicích linkách.

Image
Nápojový kartón

Recyklační značky nápojových kartonů

C/PAP