Kovy a kovové obaly

Odpadní železo, železný šrot, hliník a barevné kovy jsou také důležitou průmyslovou surovinou. Je možné je třídit buď do speciálních kontejnerů umístěných na sběrných hnízdech, nebo do žlutých kontejnerů a popelnic na plast. K jejich vytřídění poté dojde na dotřiďovací lince. Větší kusy je pak nutné odevzdat ve sběrném středisku odpadů nebo v nejbližším kovošrotu.

Obaly z bílých plechů je možné ze 100 % libovolně zpracovat na nové obaly nebo jiné plechové díly. Také hliník je bezezbytku znovu použitelný. Po vstupní přípravě kovových materiálů je tento materiál roztaven, odlit a válcován – tímto způsobem vznikají nové produkty jako např. hliníkový plech. Kovový šrot a zbytky kabelů jsou ve zpracovatelských firmách tříděny, následně jsou z nich odstraněny škodlivé látky a jsou znovu separovány na jednotlivé druhy. Připravené a roztříděné materiály se taví při teplotách 1 700 °C v kovohutích, aby z nich vznikl nový kovový produkt.
 

 Recyklační značky kovových obalů

FEALU